Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počítačový slovník

12. 5. 2008

Počítačový slovník
(pomůcka k testům ECDL)


                                                             Počítačový slovník

Základní pojmy

PC                                   Personal computer osobní počítač, počítač pro každého. Uvnitř počítače je základní deska – motherboard, zdroj energie, pevný disk, chladič, procesor, grafická karta, operační paměť, disketová a CD mechanika. Výkonnost počítače ovlivňuje rychlost procesoru, velkost operační paměti, rychlost jakou může pevný disk data číst a zapisovat. Je třeba, aby všechny důležité části počítače byly svou výkonností vzájemně sladěné.

Notebook                      přenosný počítač (dřívější označení laptop), možnost napájení baterií, monitor se nazývá displey. V současnosti se na trhu objevily počítače bez vlastní baterie tzv. deskbook.

 

PDA                              personal digital assistent, počítače do dlaně pro potřeby cestování aj.

 

Hardware                     fyzické vybavení počítače (monitor, klávesnice, tiskárna, pevný disk, procesor, lze si na to sáhnout, tzv. tělo počítače)

 

Vstupní zařízení           klávesnice (5 částí – alfanumerická, numerická, funkční klávesy, – kurzorové klávesy, indikátory)

myš - kuličková myš, optická myš,

scenner – slouží k přenosu dat z papíru do počítače (k následnému zpracování dat je nutný program OCR)

Polohovací zařízení     zařízení sleduje pohyb ruky či prstu, informace o pohybu přenáší do počítače a ten pohybuje po obrazovce ukazovátkem

§          Touchapad – polohovací destička, pracujete v notebooku pomocí prstu

§          Trackball – polohovací kulička, nahrazuje myš, samostatný trackball, umožňuje připojit k notebooku podobně jako myš.

§          Point stick – polohovací tyčinka, nahrazuje tlačítka myši (u notebooku)

§          Joystick – pro ovládání her, svislá páka s tlačítky

§          Joypad – ovladač s tlačítky pro ovládání programu her

Výstupní zařízení         monitor CRT - katodový monitor

                                      monitor LCD - plochý monitor

                                      touchscreens – dotykové monitory (informační zařízení, Městské informační centrum, letiště, nádraží)

§          monitory rozlišujeme podle velikosti uhlopříčky; délka uhlopříčky se udává v palcích (1 palec = 2,54 cm), známe monitory 17, 19, 21palcové

§          podle rozlišení, počtu obrazových bodů např. 800 x 600 znamená, že obraz je složen z 800 sloupců a 600 řádků, každý průsečík sloupce a řádku je jeden zobrazovací bod.

dataprojektor

tiskárna jehličková (např. v supermarketech u pokladny, výdej jízdenek); inkoustová (např. domácnost, kanceláře, inkoustové náplně se dají vyměňovat), laserové (např. ve firmách, tiskne se převážně černobíle, tiskovým médiem je toner, jemný prášek, který se při tisku nataví na papír).

multifunkční zařízení – spojuje několik zařízení dohromady – tiskárnu, fax, skener, kopírku.

reproduktory – jsou zabudovány v monitoru nebo mohou být externí

 

Periferní zařízení         zařízení, která k počítači připojujeme a která s počítačem spolupracují. např. tiskárny, skenery

Skříň                             obsahuje důležité komponenty - základní deska, procesor, paměť RAM, diskové jednotky, grafická karta atd.

§          desktop                     skříň vodorovná,

§          minitower                  skříň na výšku, nejprodávanější,

§          bigtower                    stejná jako minitower ale větší,

Rozhraní                      na zadní straně počítače je mnoho konektorů, které jsou určeny pro připojení dalších zařízení:

§          sériové rozhranípro připojení mobilních telefonů nebo kapesních počítačů, dnes je nahrazuje rozhraní USB,

§          paralelní rozhraník připojení tiskáren,

§          USB rozhraní - universal serial bus, můžeme připojit externí zařízení (tiskárny, skenery, fotoaparáty), novější varianta je označována USB 2.0

§          rozhraní PS/2 – pro připojení myši a klávesnice, jsou označeny symbolem pro myš a klávesnici, barevně odlišeny.

Myš a klávesnice mohou být připojeny bezdrátově – wireless. Do počítače se připojuje pouze přijímací zařízení.

Procesor                       CPU - Central Processing Unit, mozek počítače, nosí složitý miniaturní integrovaný obvod, parametrem je tzv. taktovací frekvence v Hz (dnešní procesory pracují na frekvenci několika gigahertzů GHz).

DATA                           základní jednotkou je B – byte, udává velikost dat – obrázků, programů, kapacitu zařízení na které data ukládáme, kapacitu operační paměti (jeden B se skládá z 8 bitů).                         Používáme další jednotky - kB, MB, GB, TB.

                                      Data ukládáme na:

§          Pevný disk, harddisk, uložena všechna data a programy, povrch disku tvoří vrstva, která umožňuje magnetický záznam informací, pevný disk může být pevně zabudovaný nebo přenosný. Průměrná kapacita je 10 GB.

§          Disketa – prošla dlouhodobým vývojem. v současné době se používají tzv. 3,5 ” (třiapůlpalcové diskety). Jejich kapacita je 1,44 MB. Je možné je zajistit proti zápisu, formátovat. Existují i jiné typy disket – disketa ZIP s kapacitou 100 MB, 250 MB, až 750 MB. Diskety JAZ mají kapacitu  1 GB až 2 GB. Jejich pořizovací cena je vysoká. Mechaniky pro tyto diskety jsou buď pevně zabudovány nebo přenosné.

§          CD disk je kotouček, který se skládá z několika vrstev. Disky CD ROM mají kapacitu 650 MB, jsou určeny pouze ke čtení, ne k zápisu. Na disky CD-R (recordable) můžete zapsat data pouze jednou. Na disky CD-RW (rewritable) můžete opětovně zapisovat data, také je mazat.

§          DVD (digital versatile disc) mají větší kapacitu, DVD určena k zápisu mají kapacitu od 4,7 GB do 17 GB.

§          Flash disky – se připojují přes konektor USB. Jejich kapacita je od 16 MB do 1 GB.

Paměť                          RAM – Random Access Memory, operační paměť, její velikost ovlivňuje výkon počítače, slouží k zápisu a čtení, závislá na elektrické energii po vypnutí počítače se vymaže.

ROM – Read Only Memory, pouze ke čtení, data v ní uložená nejde smazat, není závislá na energii, nemá vliv na výkon počítače.

Zákon na ochranu       osobních dat - zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 4. 4. 2000 upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracovávání těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání. Definuje osobní údaj jako údaj, jenž vypovídá o národnostním,rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, zdravotní stavu, atd. Tyto údaje je možno zpracovávat pouze: pokud osoba dala ke zpracování souhlas, pokud je to nutné v zájmu zachování zdraví, života a majetku, pokud se jedná o zdravotní péči a posuzování zdravotního stavu, pokud to stanoví zvláštní zákon např. zákon o VZP.

Autorský zákon            Data jsou chráněna autorským zákonem. Existují autoři nabízející svá díla zdarma – tzv. freeware, můžete je dále volně šířit. Shareware jsou omezené verze programů, po zaplacení licenčního poplatku získáváte plnou verzi. Open source jsou další volně šiřitelné programy.

Ergonomie                   Úprava počítačového pracoviště (vhodné osvětlení, teplota, nastavení monitoru, nastavitelná židle, pomůcky pro práci – např. podpory rukou atd). tak, aby práce byla pohodlná a bezpečná.

 

Software                programové vybavení počítače, nehmotná část, data, programy, tabulky, dopisy, hlava počítače, programy se také nazývají aplikace

Operační systém           zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem, mezi uživatelem a počítačem, spouští aplikace, umožňuje využívání periferních zařízení, udržuje bezpečnost počítače.

Základní OS                DOS - disk operating systém, MS-DOS, nepřívětivé uživatelské prostředí, práce s příkazovými řádky,

WINDOWS – používají grafické uživatelské rozhraní GUI- graphics user interface

OS/2

LINUX – momentálně nejpoužívanější operační systém

Fáze vývoje OS             průzkum – mapování trhu, analýza – problém, který má aplikace řešit se dělí na dílčí části; programování – tvorba programu, testování – testování nakolik vytvořená aplikace odpovídá zadání, zda plní své úlohy správně.

Aplikace                       slouží pro konkrétní práci – např. word, prohlížeč internetových stránek atd. Aplikace se stále vyvíjejí, vznikají další kvalitnější verze např. MS Windows verze 3.10 nahradila verze Windows 95, 98, Windows XP.

Systém                          zahrnuje více aplikací, které spolupracují (vedení hotelu- účetnictví, rezervace, zásobování atd.).

E-learning                          výuka prostřednictvím počítače, tzv. CBT – computer based training

 

 

Sítě                             spojení dvou a více počítačů prostřednictvím kabelu, telefonní linky, optického vlákna, aby byly schopny komunikace mezi sebou.

Internet                        informační dálnice, název vymyslel Bill Gates, zakladatel firmy Mircorosoft.

                                      e-komerce - elektronický obchod, B2C  označení nákupu pro veřejnost

                                      e-government – komunikace s orgány státní správy prostřednictvím internetu

Jedná se o spojení všech uzlů, serverů na celém světě, každý server má svou adresu (čtyřmístné číslo) zapsané jako doména – textová adresa.

Služba internetu - www stránka,world wide web - to co vidím po připojení na internet, plakát, prezentace, hypertext odkazy na jiné internetové stránky.

Elektronická pošta – slouží pro doručování elektronických zpráv. Každý musí mít svou schránku, která je uložena na serveru. Každá schránka má svoji adresu tvořenou: novak@centrum.cz = název schránky, zavináč, název serveru, na kterém je poštovní schránka, cz je doména 1. řádu.

Express Outlook, Microsoft Outlook – jsou poštovní programy, umožňují také práci s kalendářem, deníkem, adresářem atd.

Messenger – programy pro zasílání krátkých zpráv (ICQ, Windows Messenger)

Připojení do internetu Zprostředkovává firma, tzv. provider, ISP internet service provider, poskytovatel připojení. Připojení lze rozdělit buď podle použité technologie, nebo podle doby připojení.

                                      podle doby připojení – rozlišujeme tzv. vytáčené připojení (dial-up) – pro nezbytně nutnou dobu, počítač je připojen určitý čas, připojení pomocí telefonní linky a ISDN. K tomu je nutný modem, v tomto případě nemůžete telefonovat v době připojení k internetu. ISDN je technologie digitální, nabízí rychlejší připojení k internetu prostřednictvím analogového modemu a telefonní linky. Má více kanálů, můžete telefonovat a zároveň být připojeni k internetu. ADLS je ještě rychlejší než ISDN, telefonní ústředna musí dovolit použití ADLS, musí splňovat podmínky provozu. Toto spojení je nejrychlejší, neblokuje hovory na lince. Trvalé připojení – prostřednictvím kabelové televize, nebo bezdrátově – tzv. wi-fi, wirelles. GPRS – general radio packet servise – platíte pouze objem dat ne dobu použití. Ke spojení používáme mobilní telefon nebo speciální modem.

Intranet                        počítačová síť, která není veřejná, přístup do ní je omezen, využívá stejné technologie jako internet. Např. podnikový intranet, školní intranet.

Extranet                       souvisí s intranetem – jedná se o připojení vnějších uživatelů k intranetu. Například firma sídlící v Praze má ve svém sídle vybudován intranet. V Brně má obchodního zástupce, který se k intranetu připojuje. Toto připojení se označuje extranet.

Server                           počítač, který poskytuje své služby ostatním počítačům

Směrovač                      router, zajišťuje dopravu dat k cíli. Při odesílání dat server rozděluje zprávu na pakety, malé části. Cílový počítač pak jednotlivé pakety složí do původní zprávy. To, že jednotlivé pakety najdou cílový server, zajišťují po cestě směrovače.

Modem                          je zařízení, které mění digitální data se kterými pracuje počítač na data analogová – ta je možné přenášet běžnou telefonní sítí.

Druhy sítí                     sítě mohou být místní (lokální v rámci jedné budovy, označení LAN) nebo rozsáhlé spojující počítače např. v různých městech, označení WAN- příkladem takové sítě je internet.

Typologie sítí               podle způsobu přenášení dat: sběrnice – bus; hvězda – star; kruh – ring;

 

Různé

UNIVAC                      První sériově vyráběný počítač firmy Remington (1951)

ARPANET                   předchůdce internetu, sloužil k vojenským účelům

Infor. technologie        veškerá zařízení a postupy, které souvisejí se zpracováním informací (úřady, školy, pošta, lékař, každá lidská činnost má svá data, která potřebuje zpracovat)

Y2K                               přechod počítačů z roku 1999 na rok 2000

Mainframe                    v dřívější době označení střediskových počítačů, dnes nahrazen servery, které se dělí o práci.

Terminál                      pomocí terminálu se připojovali pracovníci k mainframu.Skládal se z obrazovky, klávesnice a myši, programy běží na serveru, ke kterému je terminál připojen. Rozlišujeme terminály inteligentní – dokáží samostatně pracovat s daty, které si vyžádá z hlavního počítače. Neinteligentní – nepracuje samostatně, vše řídí hlavní počítač.

Síťový počítač              Network computer NC- osobní počítač bez pevného disku, životně závislý na serveru.

Start PC                       Nejprve zkontrolovat jestli není vložena disketa

Pak zapnout monitor

Zapnout počítač

Zapnutí dalších zařízení – tiskárna, skener

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář